Dagtilbud i Esbjerg Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle institutioner i Esbjerg Kommune, herunder også de private institutioner. Tilsynet foretages én gang årligt. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Esbjerg Byråd har fastsat i Dagtilbudspolitikken.
 
 
 
 
 
 
Vi har pligt til hvert andet år, at få foretaget en legepladsinspektion og udarbejdet en legepladsrapport. Med udgangspunkt i legepladsrapportens anbefalinger, udarbejder vi efterfølgende en handleplan for at rette op på eventuelle sikkerhedsrisiko på legepladsen.