Oplysninger om forældrerådet i Markusskolens Børnehave

Markusskolens Børnehave er en privat børnehave, der drives under Markusskolen dvs. at det er Markusskolens bestyrelse der udgør den ansvarlige bestyrelse for både skolen og børnehaven.

For børnehaven nedsættes der et forældreråd. Forældrerådet består af 3 medlemmer, som vælges/udpeges således:

 • To medlemmer vælges af og blandt forældrene

 • Ét medlem udpeges af Markusskolens bestyrelse. 

I forældrerådets møder deltager desuden - uden stemmeret - afdelingslederen, én fra Markusskolens ledelse og suppleanten.

Forældrerådets forældrevalgte medlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes hvert forår.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år, eller til nyvalg har fundet sted. 

Én forældrerepræsentant er på valg hvert år. 

Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehavens personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på børnehavens drift, service, struktur, pædagogiske principper mm. 

Forældrerådet afholder minimum tre møder om året.

 

Forældrerådets opgave:

 • Fastlægge principper for børnehavens virksomhed

 • Afgive indstilling til skolens ledelse vedrørende eksempelvis åbningstid, ferielukning, kostpolitik og budget

 • Arrangere arbejdsdage og arrangementer for børn og forældre

 
 
Forældrerådets medlemmer er:
 
 • Formand Tina Jensen. Mor til Storm på Oasen.
 • Johan Munk. Far til Maxima på Regnskoven.
 • Maria Bojesen. Mor til Kaleb på Savannen.
 • Afdelingsleder Betina Skovsgaard.
 • Viceskoleleder Thomas Beck.
 • Suppleant Christine Cophia Rohde Morberg. Mor til Cophia på Oasen.
 
Referater fra forældrerådsmøder: