Elever på Markusskolen

Barnets skolealder er en dannelsesperiode. I denne periode ønsker Markusskolen - i en kristen atmosfære - at tage hånd om den enkelte elev og positivt præge, styrke og bygge videre på de evner og anlæg, som eleven møder med på skolen.

Markusskolen ønsker - i trygge rammer - at give eleverne gode faglige kundskaber på et niveau, som svarer til den enkelte elevs forudsætninger. Vi vil styrke og udvikle evner og anlæg hos den enkelte elev under disciplinerede forhold, give oplevelser og rum for fantasi samt fremme lysten til at lære. Dette opnås bl.a. ved,. at skolens velkvalificerede medarbejdere til stadighed holdes a jour både pædagogisk og fagligt, og ved at skolen benytter tidssvarende og udsøgte undervisningsmaterialer og hjælpemidler.

I et kristent miljø og i samarbejde med forældrene vil vi hos den enkelte elev søge at udvikle selvværd og højne ansvarlighed over for sig selv såvel som for fællesskabet samt opnå forståelse og respekt for den verden, som omgiver os.

Vi ønsker efter endt skolegang at kunne sende eleven ud i livet med varige værdier såsom at kunne vurdere, tage stilling og handle - ud fra en kristen grundholdning - til de mange spørgsmål, man stilles overfor i en stadig mere krævende og kaotisk verden.