Målsætninger på Markusskolen

Markusskolen er en dynamisk skole, som hele tiden skal forsøge at give den mest kvalificerede undervisning - en undervisning, som giver eleverne gode faglige kundskaber på et niveau, som svarer til den enkelte elevs forudsætninger. Desuden ønsker vi, i en kristen atmosfære, at tage hånd om den enkelte elev og positivt præge, styrke og bygge videre på de evner og anlæg, som eleven møder med på skolen.

For at dette kan ske, er der årlige strategimøder og pædagogiske arrangementer, hvor Markusskolens bestyrelse, ledelse, lærere og øvrige ansatte er tilstede. På disse møder drøftes relevante emner, som skal være med til udvikle skolen.

I denne del af skolens hjemmeside kan man læse mere om dette emne.