Læseplaner Markusskolen

Markusskolen følger Forenklede Fælles Mål i samtlige fag, undtagen kristendomskundskab hvor undervisningen tager udgangspunkt i læseplanen udgivet af Foreningen af Kristne Friskoler.

Markusskolen tilbyder folkeskolens prøver FP9 i 9. klasse.
Markusskolen fører dog ikke til prøve i kristendomskundskab jf. link